Przejścia loków w Jeleniej Górze lata 2002

Od pociągu Godz. Termin Do pociągu Godz. Od pociągu Godz. Termin Do pociągu Godz.
 55144 0019   D 55131 0452 217 1642     2241 1712
4621 0041   D 2231 0350 16101 1702     55139 1727
55130 0611     67502 0620 55140 1723 D   55141 1923
2230 0614 D   55133 0851 2240 1806     2243 1930
241 0617     218 0703 219 1845     6420 0307
16501 0721 sez 68505 1009 76030 1846     62200 2015
55132 0729     61100 1108 76503 1903     55143 2351
2232 0745     2235 1047 223 2121     67031 0631
55134 0834     220 0946 55142 2122     216 0511
26201 1012     63100 1328 2242 2200     2233 0520
213 1158     224 1416

Przejścia loków w Szklarskiej Porębie Górnej 

55136 1319     55135 1342 2231 0455     2230 0517
86504 1436 sez 228 1851 2233 0624     2232 0648
55138 1501     55137 1525 2235 1151     2236 1417
215 1509     228 1851 56101 1356     2240 1709
215 1509     61500 1938 2241 1816     61224 1913
2236 1515     226 1552 2243 2036     2242 2102
36101 1530     L-55143 2225