Mapa kolejowa Województwa Dolnośląskiego
Mapa kolejowa Województwa Dolnośląskiego z lat 1940-44

Linie kolejowe w woj. dolnośląskim po 1945 roku.
Mapa linii wg D29 na rok 1949
Mapa linii wg D29 na rok 1970
Mapa linii wg D29 na rok 1974
Mapa linii wg D29 na rok 1985
Mapa linii wg D29 na rok 1993
Mapa linii wg D29 na rok 2013
Mapa do SRJ z 1939
Mapa do SRJ z lat 1940 -19445
Mapa do SRJ z 1948
Mapa do SRJ z 1964
Mapa do SRJ z 1973
Mapa do SRJ z 1986
Daty budowy linii kolejowych
Elektryfikacja linii kolejowych.
Nieczynne linie kolejowe na 2009