D29 - 355 Linia Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.
Jednotorowa linia kolejowa wybudowana na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1909-10. Zelektryfikowana w 1975 roku. Do 1947 roku kilometraż liczony był od stacji Grabowno Wlk. a po stronie polskiej od Ostrowa. Stacje graniczna to Międzybórz Sycowski (po stronie niemieckiej). Na trasie linii usytuowanych było 6 stacji i 4 przystanki (Pawłów Wlkp., Bukowina Syc., Garki i Tarchały Wlk.).
  Daty otwarcia linii lub odcinków Ostrów Wlkp. - Odolanów 10.10.1909,  Odolanów - Międzybórz Sycowski 01.10.1910,  Międzybórz Sycowski - Bukowa Sycowska 20.11.1910,  Bukowa Sycowska -  Grabowno Wlk. 01.10.1910
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja 02.12.1975
     Ruch osobowy Czynny
     Ruch towarowy Czynny
     Zamknięcie lub likwidacja  
     Dodatkowe informacje  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1946 Po 1946 Otwarcia Zamk./Likw.
Ostrów Wielkopolski Ostrowo 0,0 0,000 133 OW St   01.10.1888         2002  
Topola Osiedle Kleinpappeln, Topola Mała 5,3 5,282 128 TO St   01.10.1909       1990 2012  
Tarchały Wielkie Tarchaly, Tarchały 10,5 10,327 117   Po   01.10.1909         2005  
Odolanów Adelnau 13,1 13,122 116 Od St   01.10.1909         2005  
Garki Deutschweiler, Eisenweiler 17,2 17,294 118   St   01.10.1909         2005  
Granowiec Grandorf 20,5 20,484 126 Gr St   01.10.1909         2005  
Sośnie Ostrowskie Suschen, Sośnie 325,0 25,037 131 SO St   01.10.1909       1978 2005  
Pawłów Wlkp. Pawelau, Pawłów 30,6 30,664 155   Po   01.10.1909     1930   2007  
Międzybórz  Sycowski Neumittelwalde 22,84 33,668 175 MS St 3 01.10.1910       1980 2007  
Bukowina Sycowska Buckowine, Buchenhain, Bukowieczek 14,61 38,980 190 BS Poł/St   01.10.1910       1978 2005  
Twardogóra Sycowska Festenberg, Twarda Góra Śląska 6,20 47,682 188 TS St 3 01.10.1910       1980 2012  
Grabowno Wielkie Großgraben 0,00 53,552 190 GW St 3 30.06.1875       1994 2008  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa   (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
Ostrów Wielkopolski  (Ostrowo)
Stacja  usytuowana na 0,000  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk., 136,121 km linii Łódź Kaliska - Forst i 86,254 km linii Kluczbork - Poznań
położona na wysokości 133 m npm.
Stacja posiada budynek dworca, 2 magazyny, 2 lokomotywownie, wieżę wodną, 2 rampy boczno-czołowe, place ładunkowe, 3 perony, 3 nastawnie (było ich 7), budynki gospodarcze, techniczne i mieszkalne dla pracowników.
Układ torowy to: 5 torów głównych zasadniczych, 9 głównych dodatkowych, grupa torów towarowych, 2 grupy torów postojowych składów, grupa torów PLK, oraz grupa torów przy placach ładunkowych. Od stacji odchodzą  bocznice  do ZNTK, i do Fabryki Sklejek.
 
Topola Osiedle  (Kleinpappeln, Topola Mała)
Stacja  usytuowana na 5,282  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 128 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią "TO", wc, budynki gospodarcze, rampę boczno-czołową, 2 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
W latach 80-tych tor ładunkowy wycięto i pozostała tylko mijanka.
 
Tarchały Wielkie  (Tarchaly, Tarchały)
Przystanek usytuowany na 10,327 (46,18)  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 117 m npm.
Jest tam peron, wiata peronowa i tor .
 
Odolanów  (Adelnau)
Stacja   usytuowana na 13,122  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 116 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z magazynem, magazyn towarowy, 2 nastawnie "Od" i "Od1"-zlikwidowana, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe i 2 ładunkowe.
 
Garki  (Deutschweiler, Eisenweiler)
Stacja usytuowana na 17,294  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 118 m npm.
Był tam budynek dworca ,wc i peron. Dawniej oprócz toru głównego był jeszcze dodatkowy.
Po 1945 (1938 ??)  roku zdegradowana do przystanku.
 
Granowiec  (Grandorf)
Stacja  usytuowana na 20,484   km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 126 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią  "Gr", wc, 2 perony, i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i główny dodatkowy. Dawniej był jeszcze ładunkowy.
 
Sośnie Ostrowskie  (Suschen, Sośnie)
Stacja  usytuowana na 25,037 km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 131 m npm.
Stacja posiada budynek dworca z nastawnią "SO", wc, magazyn, garaż drezyn, 2 perony plac ładunkowi i rampę boczną.
Na stacji był Urząd Celny.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy (zlikwidowany) i 2 ładunkowe.
 
Pawłów Wlkp.  (Pawelau, Pawłów)
Przystanek usytuowany na 30,664  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 155 m npm.
Przystanek miał budynek dworca, wc, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Międzybórz Sycowski  (Neumittelwalde)
Stacja graniczna po stronie niemieckiej  3 klasy usytuowana na 33,668 (22,84) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 175 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "MS", wc, 2 perony, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Wieżę wodną rozebrano w latach 80-tych.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, 3-4 dodatkowe i 2 ładunkowe. Obecnie część torów zlikwidowano.
 
Bukowina Sycowska  (Buckowine, Buchenhain, Bukowieczek)
Przystanek z ładownią usytuowany na 38,980 (14,61) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położony na wysokości 190 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, 2 perony, rampa boczno-czołowa i plac ładunkowy.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. Tor ładunkowy zlikwidowany w latach 80-90.
 
Twardogóra Sycowska  (Festenberg, Twarda Góra Śląska)
Stacja  3 klasy usytuowana na 47,682 (6,20) km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk.  położona na wysokości 188 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą boczno-czołową, wc, 2 perony, nastawnię "TS", rampę boczno-czołową i 2 place ładunkowe.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 1 odstawczy i 2 ładunkowe.
Stacja ma sygnalizację świetlną.
 
Grabowno Wielkie  (Großgraben)
Stacja  3 klasy usytuowana na 53,552 (0,00)  km linii Ostrów Wlkp. - Grabowno Wlk. i 17,644 km linii Oleśnica – Chojnice  położona na wysokości 190 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie "GW" i "GW", wc, budynki mieszkalne dla pracowników, gospodarcze, warsztatowe i techniczne. Lokomotywownię, wieżę wodną, 2 perony, rampę boczno-czołową, plac ładunkowy z wagą wozową i wagę wagonową do 40T.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 4 główne dodatkowe i 2 ładunkowe. Dodatkowo 2 tory bocznicy MEL.
Od stacji odchodzi bocznica do bazy CPN, oraz druga do betoniarni.