D29 - 340 Linia  Mysłakowice - Karpacz
Linia należała do prywatnej Berlińskiej Spółki o nazwie „Kolej Karkonoska”
Linia jedno torowa znaczenia lokalnego o długości 6,9 km. Zaczynała się na stacji kolei państwowych Mysłakowice a kończyła w Karpaczu. Zaplecze techniczne mieściło się na stacji Miłków.
Budowę linii rozpoczęto w Miłkowie 15 października 1894 roku. Odcinek do Mysłakowic ukończono 2 czerwca 1895 roku.  Przez 2 świąteczne dni z kolejki skorzystała 3000 osób, a oficjalnie rozkładowy ruch pociągów  uruchomiono 6 czerwca. Uroczyste otwarcie całej linii nastąpiło 29 czerwca 1895 roku. Rozkładowe pociągi ruszyły na trasę 1 lipca – 11 par  z Mysłakowic i 2 z Miłkowa. Pociągi o długości 20 osi kursowały z prędkością 30 km/h. Na trasie linii rozmieszczonych było 2 stacje (Miłków i Karpacz), 2 przystanki (Mysłakowice Orzeł i Brzezie Karkonoskie) oraz 3 bocznice do Fabryk Papieru w Miłkowie i Karpaczu (pierwsza najbliżej Miłkowa została w latach 30-tych zlikwidowana).  Personel kolejki stanowili: zawiadowca, 2 urzędnicy stacyjni, 2 kierownicy pociągów, konduktor, 2 maszyniści, 3 palacze i toromistrz. Kolejka w początkowym okresie posiadała: 2 parowozy odpowiednik pruskich T3 (PKP TKh1), 4 wagony osobowe 2 i 3 klasy oraz 2 wagony pocztowo – bagażowe. W 1927 roku miała już: 3 parowozy T3, 6 typu ELNA6, 8 wagonów osobowych ,2 pocztowo-bagażowe i 2 robocze.  Oprócz przewozu kuracjuszy i turystów kolej zajmowała się transportem materiałów i produktów do trzech papierni , tartaku w Miłkowie oraz produktów rolnych.
W 1934 roku po uzgodnieniu z Kolejami Rzeszy przystąpiono do elektryfikacji linii. Ruch pociągów elektrycznych zainaugurowano 29 czerwca 1934 roku. Wymiana rozjazdów oraz elektryfikacja linii pozwoliła zwiększyć szybkość pociągów do 40 km/h. Na linii kursowały pociągi zestawione z wagonów silnikowych serii 89 i wagonów doczepnych serii 51, oraz składy serii 87 i 31. Te ostatnie od 1937 roku z Wrocławia do Karpacza i Jakuszyc.  Po 8 lipca 1945 roku w porozumieniu z rządem Polski  całą trakcję jak i tabor wywieziono do ZSRR w ramach zdobyczy wojennych. Po przejęciu linii przez PKP nadano jej nr. D29 - 340.
Obsługiwały ją parowozy TKt 48 i Ty2 a w latach następnych SP45,  SM42 i SP42 oraz 2 ryflaki.
Ostatni pociąg rozkładowy do Karpacza prowadziła 2 kwietnia 2000 roku  SP42-001. Po tym czasie ruch osobowy jak i towarowy zarządzeniem z dnia 23 lipca 2000 roku na linii Mysłakowice – Karpacz całkowicie zawieszono. Linia do 1945 roku była w tabeli 155a, a po 1945 roku w tabeli 247, a następnie 246.
  Daty otwarcia linii lub odcinków Mysłakowice – Miłków  06.06.1895,  Miłków – Karpacz  01.07.1895
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Elektryfikacja 19.06.1934,  zdjęcie trakcji po 08.07.1945 roku.
     Ruch osobowy Do 23.11.2000
     Ruch towarowy Do 23.11.2000
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięta 23.11.2000
Plan linii Profil linii

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Otwarcia Zamk./Likw.
Mysłakowice Zillerthal Erdmannsdorf, Turońsk 0,000 389 Ms St/Ł 3 15.05.1882 Z - 2007   1973 1997  
Mysłakowice Orzeł Zillerthal Hotel, Turońsk Gospoda 1,051 405   Po   06.06.1895 Z - 11.2000   1980    
Miłków Arnsdorf in Riesengebirge, Jarantów 3,709 432 Mw St 4 06.06.1895 Z - 11.2000 1930 1981 1997  
Bocznica  F.P.  Miłków   4,568 ---   Bsz   01.07.1895 L-ok.1930         *1
Bocznica 316 „Marysin”   4,744 459   Bsz   01.07.1895 L - 1995   1971   *1
Brzezie Karkonoskie+Bocz.317 Birkigt 5,700 494   Poł/bsz   01.07.1895 L - 1975/1995 1935 1976   *1
Karpacz Krummhübel, Turońsk lub Krzywa Góra 6,851 543 Kp  St 4 01.07.1895 Z - 11.2000   1957 2000  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa    (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
Więcej o historii linii można przeczytać   tutaj:
Kolejka Karkonoska ŚK 7/2007 str.24-29
Kumor Leszek, Malownicze szlaki kolejowe, [w:] Karkonosze, lipiec/sierpień 4/204/95.
Kućmin Janusz, Kolej żelazna w Sudetach, Zapomniane linie kolejowe, [w:] Pielgrzymy, Informator Rajdu Sudeckiego, SKPS, Wrocław 1996.

 

Mysłakowice     (Zillerthal Erdmannsdorf, Tutońsk)
Stacja 3 klasy wybudowana 15.05.1882  na 30,377(9,61) km. linii Kamienna Góra – Jelenia Góra na wysokości 388 m. npm.
Po otwarciu linii do Karpacza 29.06.1895 roku – stacja węzłowa jednocześnie początkowa dla tej linii.
Stacja posiadała: budynek dworca z magazynem, wc, magazyn DT, peron pierwszy przy budynku, peron dwu krawędziowy zadaszony z przejściem podziemnym między torami 1 i 2, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy z wagą wozową, wagę wagonową i skrajnik. A ponadto 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy i 6 bocznych. W latach 80-tych wybudowano bocznicę do magazynu i składu GS-u położonymi za stacyjnym placem ładunkowym. Na stację wożono materiały rolne, węgiel oraz materiały do zakładów lniarskich „Orzeł”. Na stacji ładowano złom metalowy. Nastawnia w budynku stacyjnym  miała skrót Ms. Stacja posiadała semafory kształtowe.
 
Mysłakowice Orzeł    (Zillerthal Hotel, Turońsk Gospoda)
Przystanek wybudowany 02.06.1895 na 1,051 km linii Mysłakowice – Karpacz na wysokości 405 m. npm.
Przystanek wybudowany obok zakładów lniarskich „Orzeł” posiadał peron i wiatę peronową.
 
Miłków     (Arnsdorf in Riesengebirge, Tarantów)
Stacja 4 klasy wybudowana 02.06.1895  na 3,709 km. linii Mysłakowice - Karpacz na wysokości 432 m. npm.
Na stacji mieścił się zarząd kolejki oraz było jej zaplecze techniczne.
Stacja posiadała: Budynek dworca z magazynem rampą, wc, 2 perony, dwu stanowiskową lokomotywownię i plac ładunkowy. A ponadto 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, oraz 4 boczne. Nastawnia w budynku stacyjnym miała skrót Mk. Na stacji były semafory kształtowe. Po zdegradowaniu stacji do przystanku tory dodatkowe i semafory zlikwidowano. Stacja zaopatrywała  bocznice papierni na linii do Karpacza.  03. 04. 2000 roku zamknięta.
 
Bocznica Papierni.
Bocznica szlakowa wybudowana ok.1900 roku do zakładów papierniczych na 4,568 km. linii Mysłakowice – Karpacz.
Około 1930 roku zlikwidowana.
 
Bocznica 316 „Marysin”   (Marien Schleife)
Bocznica papierni Marysin  wybudowana ok.1895 roku do zakładów papierniczych na 4,744 km. linii Mysłakowice – Karpacz położona na wysokości  459 m. npm.
 Po upadku zakładu bocznicę zlikwidowano w 1995 roku.
 
Brzezie Karkonoskie    (Birkigt)
Przystanek wraz z bocznicą papierni wybudowany 29.06.1895  na 5,700 km. linii Mysłakowice – Karpacz  na wysokości 494 m. npm. Był tam peron, mała wiata i kilka torów.
Po likwidacji przystanku przeklasyfikowano go na bocznicę o nr. 317.
Po upadku zakładu bocznicę zlikwidowano w 1995 roku.
 
Karpacz     (Krummhübel, Turońsk lub Krzywa Góra)
Stacja 4 klasy wybudowana  29.06.1895  na 6,851 km. linii Mysłakowice – Karpacz  na wysokości 543 m. npm.
Stacja posiadała: budynek stacji magazyn towarowy, wc, magazyn prywatny – później GS-u rampa boczna, peron , tor główny zasadniczy, tor oblotowy i 3 boczne. W latach 80-tych przebudowano tor oblotowy oraz zamieniono semafory kształtowe na świetlne. Nastawnia była w budynku dworca i miała skrót Kp. 03. 04. 2000 roku zdegradowana do przystanku. Na koniec roku wraz z zawieszeniem ruchu zamknięta. Obecnie na torach stacji odbywają się jazdy drezynami organizowane przez miłośników kolei.