D29 - 339 Linia  Ruszów - Gozdnica
Linia wybudowana w celu obsługi przemysłu ceramicznego w okolicach Gozdnicy. Linię oddano 01.12.1896 roku.
Na trasie linii usytuowano 1 stację (Gozdnica), 2 przystanki (Ruszów Szklarnia i Dębiny), 2 bocznice (Ruszów Zakłady Drzewne i Gozdnica Zakłady Dachówki).  
Linia do roku 1971 miała nr. 172 później w latach 1971 - 80 miała nr. 310 a od 1980 roku ma nr. 339.
Do maja 1945 roku linia znajdowała się w tabeli 157e,  a po przejęciu przez PKP  w tabeli 261 do SRJ.
     Daty otwarcia linii lub odcinków 01.12.1896
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Do 1962
     Ruch towarowy Do 2005
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięta około 2006 roku. Obecnie nieprzejezdna.
Plan linii Profil linii

Nazwy

Km. Wys. Znak Kl. Rodzaj

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Ruszów Rauscha 0,00 0,000 150 Rw 2 St 01.09.1846     1980 2008  
Bocznica nr. 504   0,93 0,935       Bsz Około 1900 Z - ???     1954   *1
Ruszów Szklarnia Glashütte Rauscha, Szklarka Ruszowska 1,75 1,737 150     Poł/Ł 01.12.1896 L - ok. 2005     1949   *2
Dębiny Eichwalde 5,90 5,700 162     Po 01.12.1896 L - ???   1930     *3
Gozdnica Gzcb   -- 7,630 150     Bsz Po 1945 Z - ok. 1962     1975   *4
Gozdnica Freiwaldau, Borowsk 8,72 8,422 152 Gz 3 St 01.12.1896 Z - ok. 1962     1928 1992  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa   (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
*1  Bocznica Zakładów Drzewnych
*2  Był tam przystanek , ładownia oraz bocznica kolejki do cegielni i glinianki.
*3  Przystanek zlikwidowany po 1945 roku.
*4  Bocznica Zakładów Ceramicznych.
Ruszów  (Rauscha)
Stacja usytuowana na 75,313 km linii Miłkowice - Jasień oraz początkowa linii Ruszów - Gozdnica położona na wysokości 150 m npm.
Na stacje jest budynek dworca, wc, budynek gospodarczy i mieszkalny. Rampa boczno-czołowa, nastawnia Rw, 3 perony i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe i 3 boczne ładunkowe.
 
Bocznica nr. 504   (...)
Bocznica szlakowa Zakładu Drzewnego usytuowana na 0,935 km linii Ruszów - Gozdnica.
 
Ruszów Szklarnia   (Glashütte Rauscha, Szklarka Ruszowska)
Przystanek z ładownią  usytuowany na 1,737 km linii Ruszów - Gozdnica położony na wysokości 150 m npm.
Był tam budynek dworca, wc, peron, rampa boczna niska i rampa boczna wysoka.
 Do rampy dochodziła kolejka wąskotorowa z pobliskiej cegielni. W latach 50-tych przekształcony na ładownię.
 
Dębiny   (Eichwalde)
Przystanek usytuowany na 5,700 km linii Ruszów - Gozdnica położony na wysokości 162 m npm.
Był tam nieduży peron ziemny.
 
Gozdnica Gzcb   (...)
Bocznica szlakowa Zakładu Dachówki usytuowana na 7,630 km linii Ruszów - Gozdnica.
 
Gozdnica   (Freiwaldau, Borowsk)
Stacja usytuowana na 8,422 (8,72) km linii Ruszów - Gozdnica położona na wysokości 152 m npm.
Był tam budynek stacji z magazynem, rampą i nastawnią Gz, wc, rampa boczno-czołowa, peron i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym 1 ładunkowy. 
Od stacji odchodziło 5 bocznic do zakładów ceramicznych.