D29 - 335 Linia  Henryków - Ciepłowody
Krótka, 10 kilometrowa linia, będąca odgałęzieniem Kolejki Ząbkowickiej, rozpoczynającym się w Ciepłowodach. Linia zbudowana w latach 1907-1908 i otwarta 3 listopada 1908 r. przechodziła przez rolnicze tereny, jak również obsługiwała kamieniołom bazaltu w Targowicy. Przed 1945 r. obsługę kursów prowadziły wysłużone tendrzaki pruskiej serii T3, dopiero pod koniec lat 20. zakupiono w zakładach WUMAG/Gorlitz (95 KM, 1926) wagon motorowy.  Linią tą prowadzono za czasów PKP pociągi z Kamieńca do Ząbkowic, które były skomunikowane w Ciepłowodach z relacją Brzeg - Strzelin - Kondratowice - Ząbkowice. Brak remontów skutkowały tym, że średnia prędkość przejazdu pociągów na tej linii osiągnęła 14 km/h. Pociągi  trasę pokonywały w 46 minut. 29 maja 1988 roku zawieszono przewozy osobowe. Jeszcze przez rok obsadzony był posterunek na małym dworcu w Henrykowie. Pociągi towarowe do kamieniołomu w Targowicy kursowały do 1992 r. W 2002 r. podjęto decyzję o likwidacji linii
Daty otwarcia linii lub odcinków 01.11.1908
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Do 1987 roku.
     Ruch towarowy Do 1992 roku.
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięcie linii 23.01.2002 roku.
     Dodatkowe informacje  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Km. Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Henryków Heinrichau 37,3 0,000 190 Hr St 3 01.09.1872     1978 2009  
Stary Henryków Alt Heinrichau 33,3 4,076 240   Po   01.11.1908 Z - 1987     1964    
Targowica Tarchwitz, Tarchowice 31,2 6,126 263   Po   01.11.1908 Z - 1987     1964    
Racz Raatz 28,8 8,49 275   Ł   01.11.1908 Z - 1987   1945      
Ciepłowody Tepliwoda, Lauenbrunn, Ciepławoda 27,3 9,990 275   St 4 01.11.1908 Z - 05.1989   1909 1930 1957  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa   (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
Henryków  (Heinrichau)
Stacja węzłowa 3 kl. usytuowana na 51,256 (51,20) km linii Wrocław - Międzylesie oraz 0,000 początkowa ( 37,3 końcowa) linii  Henryków - Ciepłowody położona na wysokości 190 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, budynki gospodarcze, 2 magazyny, 2 nastawnie Hr i Hr1, rampę boczno-czołową, rampę boczną, plac ładunkowy oraz 2 perony. Z tyłu za budynkiem dworca był peron linii do Ciepłowodów.
Układ torowy to: 1 tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 2 ładunkowe. Linia do Ciepłowodów miała tor główny i oblotowy dla loka.
 
Stary Henryków  (Alt Heinrichau)
Przystanek usytuowany na 4,076 (33,3) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 240 m npm.
Był tam budynek dworca, peron i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
 
Targowica  (Tarchwitz, Tarchowice)
Przystanek usytuowany na 6,126 (31,2) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 263 m npm.
Był tam budynek dworca, 2 perony i plac ładunkowy. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
 
Racz (Raatz)
Ładownia usytuowana na 8,49 (28,8) km linii Henryków - Ciepłowody położony na wysokości 2675 m npm.
Był tam tor ładunkowy i przy nim droga ładunkowa.
 
Ciepłowody  (Tepliwoda, Lauenbrunn, Ciepławoda)
Stacja węzłowa 4 kl. usytuowana na 9,990 (27,3) km linii Henryków - Ciepłowody oraz 20,215 km linii Kondratowice - Ząbkowice Śl.
 (początkowa 0,00  linii  Ciepłowody - Kondratowice) położona na wysokości 275m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, wieże wodną, 2 perony i dwu-stanowiskową parowozownię, dużą rampę boczną i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 2 ładunkowe i 2 trakcyjne.