D29 - 305 Linia  Grodziec Mały - Kolsko
Jednotorowa linia lokalna znaczenia miejscowego budowana odcinkami.
Pierwszy odcinek Kolsko - Sława Śląska oddano 01.05.1913 roku, a drugi Sława Śl. - Grodziec Mały 01.10.1913 roku. Na trasie linii usytuowano 10 stacji i
1 przystanek ( Szreniawa Sulechowska). W latach 1991-93 wstrzymano ruch osobowy, a około 2000 roku ruch towarowy. W 2009 roku linię fizycznie zlikwidowano. 
Do 1947 roku kilometraż liczony był od stacji Kolsko. Dopiero po 1947 PKP liczyło kilometraż od stacji Grodziec Mały.                         
  Daty otwarcia linii lub odcinków Grodziec Mały - Sława Śl.  01.10.1913, Sława Śl. - Kolsko  01.05.1913
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Grodziec Mały - Sława Śl.  do 1991, Sława Śl. - Kolsko  do 1993
     Ruch towarowy Grodziec Mały -  Kolsko  około 2000 roku.
     Zamknięcie lub likwidacja Zamknięta w 1993 roku, Po 2009 roku linię rozebrano.
     Dodatkowe informacje  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Grodziec Mały Klein Gläditz, Niederfeld, Grodziec nad Odrą 42,50 0,000 72 GM St/Po 4 30.12.1857       1990    
Bogomice Biegnitz, Bogumice 38,90 3,588 70   St/Po 4 01.10.1913 Z - 1991     1965    
Kamiona Ziebern, Ziebern-Vorwerk, Soborzyn 36,52 5,972 70   St/Poł 4 01.10.1913 Z - 1991     1965    
Chociemyśl Kotzemeuschel, Dammfeld 34,07 8,423 71   St/Poł 4 01.10.1913 Z - 1991     1965    
Kotla Kuttlau, Chotla 31,54 10,947 84   St/Poł 4 01.10.1913 Z - 1991     1965    
Krzepielów Tschepplau, Langemark 24,70 17,789 100   St/Poł/Ł 4 01.10.1913 Z - 1991     1965    
Lipinka Głogowska Linderei 18,97 23,589 82 LG St 4 01.10.1913 Z - 1993     1965    
Sława Śląska Schlawa, Schlesiersee 13,69 28,805 61   St 3 01.05.1913 Z - 1993     1965    
Szreniawa Sulechowska Schönforst 9,10 33,395 61   Po   01.05.1913 Z - 1993  

1937

     
Ciosaniec Schussenye, Ostlinde 6,54 35,953 69   St/Po 4 01.05.1913 Z - 1993     1965    
Kolsko Kolyig 0,00 42,492 58 Kl St/Po 4 01.11.1906       1965    
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa   (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
Grodziec Mały  (Klein Gläditz, Niederfeld, Grodziec nad Odrą)
Stacja  4 klasy  usytuowana na 0,000 (42,50) km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 277.195 km linii Łódź Kaliska - Tuplice położona na wysokości 72 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc, centralną nastawnię usytuowaną między rozgałęzieniem linii, peron 2 krawędziowy dla linii 305 i dwa perony dla linii 14, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy. Na linii 14 były po 2 semafory wjazdowe i wyjazdowe. Na linii 305 po 2 semafory wyjazdowe i semafor wjazdowy od strony Lipinki Głog.
Stacja zdegradowana do przystanku. Układ torowy to: 2 tory główne dla linii 14, a dla linii 305 - 1 tor główny 1 główny dodatkowy i 1 ładunkowy.
Bogomice  (Biegnitz, Bogumice)
Stacja  ajencyjna 4 klasy usytuowana na 3,588 (38,90) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 70 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca, wc, peron, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Wkład torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku, a następnie zlikwidowana.
 
Kamiona  (Ziebern, Ziebern-Vorwerk, Soborzyn)
Stacja  ajencyjna 4 klasy usytuowana na 5,972 (36,52) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 70 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, peron, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.

Chociemyśl
 (Kotzemeuschel, Dammfeld)
Stacja  4 klasy usytuowana na 8,423 (34,07) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 71 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, drogę ładunkową oraz semafory wjazdowe.
 Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią.
 
Kotla  (Kuttlau, Chotla)
Stacja  4 klasy usytuowana na 10,947 (31,54) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 84 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową i wagę wagonową do 40 T.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych zdegradowano do przystanku z ładownią.
 
Krzepielów  (Tschepplau, Langemark)
Stacja  4 klasy usytuowana na 17,789 (24,70) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 100 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową oraz wagę wagonową do 40T.
Stacja posiadała tylko semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy.
W latach 80-tych zdegradowana do przystanku z ładownią a następnie do ładowni.
 
Lipinka Głogowska  (Linderei)
Stacja  4 klasy usytuowana na 23,589 (18,97)  km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 18,6 km linii Wschowa - Lipinka Głogowska położona na wysokości 82 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "LG", budynek gospodarczy i wc, nastawnia wykonawcza "LG1", 2 perony, rampa boczno-czołowa i drogę ładunkową. Stacja posiadała 3 semafory wjazdowe i 6 wyjazdowych. Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główne dodatkowy, 1 ładunkowy.
 
Sława Śląska  (Schlawa, Schlesiersee)
Stacja  3 klasy usytuowana na 28,805 (13,69) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 61 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem, wc. parowozownię,2 perony, rampę boczno-czołową, drogę ładunkową, wagę wagonową do 40T, oraz semafory wjazdowe. Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy, odstawczy i ładunkowy.
 
Szreniawa Sulechowska  (Schönforst)
Przystanek osobowy  usytuowany na 33,395 (9,10) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 61 m npm.
Przystanek posiadał mały peron i niedużą wiatę peronową.
 
Ciosaniec  (Schussenye, Ostlinde)
Stacja  4 klasy usytuowana na 35,935 (6,54) km linii Grodziec Mały - Kolsko położona na wysokości 69 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią, nastawnię wykonawczą, wc, 2 perony, rampę boczno-czołową i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, główny dodatkowy i ładunkowy. W latach 80-tych stację zdegradowano do przystanku.
 
Kolsko  (Kolyig)
Stacja  4 klasy usytuowana na 42,492 (0,00) km linii Grodziec Mały - Kolsko oraz 22,085 km linii Wolsztyn - Żagań  położona na wysokości 58 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z magazynem i nastawnią "KL", nastawnię wykonawczą "KL1", budynek gospodarczy i wc, drogę ładunkową,  1 peron dwu krawędziowy, 1 peron jedno krawędziowy, 3 semafory wjazdowe i 6 wyjazdowych.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 1 odstawczy i 1 ładunkowy.