D29 - 295 Linia  Węgliniec - Bielawa Dolna

Linia kolejowa wybudowana w 1874 roku . Na trasie linii usytuowano 1 stację (Szklenice) a prawdopodobnie później stację (Bielawa Dolna).  Na 8,8 km linii był prawdopodobnie ( wynika to z mapy) jakiś punkt przeładunkowy z wyrobiska na kolej w kierunku Zielonki. W latach 2006 -2008 linię zmodernizowana do szybkości 160 km/h i na odcinku Węgliniec Podg Bielawa Dolna zelektryfikowano. Obecnie linia typowo towarowa.

     Daty otwarcia linii lub odcinków 01.06.1874
     Zmiana ilości torów Dwa ( na moście granicznym - jeden tor )
     Elektryfikacja 03.2006
     Ruch osobowy Do 1949 roku.
     Ruch towarowy Czynny
     Zamknięcie lub likwidacja  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk   0,000 187 Wg St 1 01.09.1846     1989 2010  
Szklenice Glaserberg, Szklarsk   6,623 205   St 4 01.06.1874 L - ok. 2005          
Kopalnia Rygle I     8,8 201   Ł   01.06.1874 L - po 1945         *1
Bielawa Dolna Nieder Bielau, Biała Dolna   12,540 179 BD St/podg   01.06.1874         2004  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa    (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
 
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.
 
Szklenice  (Glaserberg, Szklarsk)
Stacja usytuowana na 6,623 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna  położona na wysokości 205 m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, plac ładunkowy, 2 perony i kilka torów. Ładowano tam drzewo z pobliskich lasów.
 
Kopalnia Rygle I  (...)
Prawdopodobnie punkt przeładunkowy usytuowany na 8,8 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna  położona na wysokości 201m npm.
 
Bielawa Dolna  (Nieder Bielau, Biała Dolna)
Stacja  usytuowana na 12,540 km linii Węgliniec - Bielawa Dolna  położona na wysokości 179 m npm.
Był tam budynek dworca z nastawnią , 2 perony, wc. W latach 80-tych zdegradowana do Podg.