D29 - 279 Linia  Lubań Śl. - Węgliniec

Linia powstała jako część Śląskiej Kolei Górskiej. Na trasie usytuowano jedną stację (Gierałtów Wykroty), 2 posterunki odstępowe i 1 bocznicę (Kolonia). Około 1970 roku powstał przystanek Gierałtów w pobliżu miejscowości o tej nazwie. Linia do roku 1971 miała nr. 180 później w latach 1971 - 80 miała nr.287 a od 1980 roku ma nr. 279. Linia do 1945 roku była w tabeli 157a, a po 1945 roku w tabeli 255. Ostatecznie przeniesiono ją do tabeli 252 do SRJ.

     Daty otwarcia linii lub odcinków 20.09.1865
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Elektryfikacja 03.04.1928, zdjęcie trakcji po 08.07.1945,   ponowna elektryfikacja 30.05.1986
     Ruch osobowy Czynny
     Ruch towarowy Czynny
     Zamknięcie lub likwidacja  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Lubań Śląski Lauban 245,97 0,000 215 Lb St 1 20.09.1865   1868 1993 2008  
Radogoszcz Wünschendorf 240,82 5,100 230   Pe,bsz   Przed 1940 L - po 1945       *1
Gierałtów   - 9,080 227   Po   około 1970     1975 2006  
Gierałtów Wykroty Gersdorf Waldau, Przyborsk 233,84 12,132 230 GW St 3 20.09.1865     1993 2007  
Krucze Gniazdo Rabenhorst 228,21 17,069 199   Pe  

???

L - po 1945          
Węgliniec Kohlfurt, Kaławsk 224,22 21,059 183 Wg St 1 01.09.1846   1884 1989 2010  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
*1 W latach około 1940 - 1945 była bocznica do osady o nazwie Radogoszcz (Kolonia) gdzie było  wyrobisko gliny i  cegielnia.

Lubań Śląski   (Lauban, Lubań)
Stacja węzłowa 1 klasy wybudowana 20.09.1865 roku na 177,790 km linii Wrocław – Zgorzelec oraz stacja początkowa linii Lubań Śl. – Leśna i Lubań Śl. – Węgliniec  położona na wysokości 215 m npm.
Na stacji znajdował się: budynek dworca usytuowany między peronami kierunku na Węgliniec i kierunku na Zgorzelec,
5 peronów ( 2 po stronie na Węgliniec, 2 przy kierunku na Zgorzelec i 1 czołowy na kierunek do Leśnej), magazyn towarowy z rampą i placem ładunkowym po obu stronach dworca,  21 stanowiskowa parowozownia ( z kanałem do opróżniania palenisk, żurawiem do nawadniania i składem węgla), warsztaty naprawcze taboru (późniejsze ZNTK), 3 stanowiskowa lokomotywownia pomocnicza między peronami (obecnie garaże drezyn), wieża wodna, 3 nastawnie (obecnie Lb , Lb1, Lb2), waga wagonowa i wozowa oraz skrajnik. Ponadto zabudowania gospodarcze i pomocnicze.
Układ torowy to:
- przy linii na Zgorzelec: 6 torów głównych (w tym 3 przy peronach), 8 torów bocznych.
- przy linii na Węgliniec: 6 torów głównych (w tym 2 przy peronach), 10 torów bocznych.
- bocznice do podstacji elektrycznej, składów złomu i węgla, i placów załadunku drzewa.

Radogoszcz  (Kolonie)
Posterunek odstępowy i bocznica szlakowa do wyrobiska gliny i cegielni usytuowany na 5,100 (240,82) km. linii Lubąń Śl. - Węgliniec połażony na wysokości 230 m npm.
 
Gierałtów  (...)
Przystanek wybudowany około 1970 roku usytuowany na 9,080 km linii  Lubąń Śl. - Węgliniec połażony na wysokości 227 m npm.
Był tam budynek dworca , wc oraz peron.
 
Gierałtów Wykroty  (Gersdorf Waldau, Przyborsk)
Stacja 3 kl. usytuowana na 12,132 km linii  Lubąń Śl. - Węgliniec połażona na wysokości 230 m npm.
Jest tam budynek stacji, wc, magazyn, 2 nastawnie GW i GW1, 2 perony, schronisko DT, skrajnik, rampa boczno-czołowa, plac ładunkowy oraz prywatna rampa załadunkowa cegielni Czerna z której to do rampy biegła kolejka wąskotorowa.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 2 główne dodatkowe, 5 bocznych. Stacja obsługiwała 2 bocznice- do magazynów PZZ i zakładów płytek ściernych.
Krucze Gniazdo  (Rabenhorst)
Posterunek odstępowy usytuowany na 17,069 (228,21) km. linii Lubąń Śl. - Węgliniec połażony na wysokości 199 m npm.
Węgliniec   (Kohlfurt, Kaławsk)
Stacja 1 klasy wybudowana 01.09.1846 roku usytuowana na 61,501 km linii Miłkowice - Jasień , 21,059 km linii Lubań Śl. - Węgliniec oraz jako stacja początkowa linii Węgliniec - Horka, Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Czerwona Woda położona na wysokości 183 m npm.
Jest tam budynek dworca położony między peronami, magazyn, 6 nastawni ( obecnie jest 1 centralna), 6 peronów (było 8), lokomotywownia, wieża wodna, hala przeładunkowa, rampa boczno-czołowa, i place ładunkowe oraz magazyn celny. Przez pewien czas był tam także magazyn owoców cytrusowych. Układ torowy to: południowa grupa torów towarowych, a za nią grupa torów ładunkowych wraz z placami ładunkowymi, północna grupa torów towarowych, a za nią grupa torów rozrządowych, grupa torów odstawczych składów osobowych, grupa trakcyjna przy lokomotywowni, tory przy peronach. Stacja obsługiwała bocznicę kopalni w Zielonce oraz bocznice składu węgla,  magazynów Propan i składów przy wylocie na Zgorzelec.