D29 - 277 Linia  (Opole Groszowice)  Minkowice Oławskie - Wrocław Brochów

Linia zbudowana od podstaw jako kolej towarowa, mająca odciążyć węzeł opolski i wrocławski od wielkiej ilości składów z węglem z Górnego Śląska i z cementem z okolic Opola. Linia otwarta 1 października 1909 r., miesiąc później otwarto 3 km łącznik między Opolem Wschodnim a Opolem Głównym. Po 1945 roku  linia była nieczynna przez ponad 10 lat przez zniszczenie mostu na Odrze w Czernicy.

     Daty otwarcia linii lub odcinków 01.10.1909
     Zmiana ilości torów Opole Groszowice - Czernica Wrocławska -2, Czernica Wrocławska - Wrocław Brochów -1
     Elektryfikacja Opole Wsch.-Opole Groszowice 1961, Opole Wsch.-Popielów 28.12.1987, Popielów - Biskupice 25.06.1988, Biskupice Oławskie - Jelcz Miłoszyce 30.06.1987, Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów 14.11.1987
     Ruch osobowy Czynny
     Ruch towarowy Czynny
     Zamknięcie lub likwidacja  
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Opole Groszowice Groschowitz, Groszowice 85,78 0,000 167 OG St 1 01.10.1909     1986    
Opole warsztaty   82,78 3,000     Podst   01.10.1909            
Opole Wschodnie Oppeln Ost 79,40 6,386 174 OpW St 3 01.10.1909       1986    
Ciepł. Opole Wsch.   76,76 7,838 165   Ł/Bsz   01.10.1909            
Czarnowąsy Czarnowanz, Klosterbrück 74,10 11,688 158 Cr St 3 01.10.1909       1990 2014  
Czarnowąsy   72,70 13,09     podg   01.10.1909            
Borki Opolskie Wäldchen, Borrek 70,64 15,148 151   Pe,Po   01.10.1909     1936   2014  
Dobrzeń Wlk. Döbern-Kupp,  Dobrzyń Śląski 67,07 18,717 152 DW St 3 01.10.1909       1990    
Chróścice Chrosczütz, Rutenau, Chrościce 63,05 22,735 154   St/Poł 3 01.10.1909       1967    
Popielów Poppelau, Popielów, Stary Popielów 57,53 28,257 148 PL St 3 01.10.1909       1990    
Karłowice Heidchen 53,66 --- 144   Pe   01.10.1909            
Karłowice Carlsmarkt,  Karlsmarkt 50,11 35,681 146 Ka St 3 01.10.1909       1990    
Tarnowiec Brzeski Tarnowitz 46,30 40,715 151   St/Po 4 01.10.1909       1990    
Mąkoszyce Mangschütz, Męczyce 41,86 43,935 148   St/Po 3 01.10.1909       1967    
Rogalice Rogelwitz 38,13 47,656 140   St/Po 4 01.10.1909       1987    
Borucice Baruthe Bk. 34,58 51,200 139   Pe,Po   01.10.1909     1936 1990    
Biskupice Oławskie Bischwitz, Biskupice Odrzańskie 31,49 54,257 139 BO St/Po 3 01.10.1909       1990    
Minkowice Oławskie Minken, Miękinów 26,77 59,023 139   St/Po 4 01.10.1909            
Kopalina Rodeland 23,10 62,800 135   Pe/Po   28.05.1989       1990    
Jelcz Laskowice Laskowitz Beckern, Markstädt, Piekarz Wroc. 18,42 67,379 135 JL St 3 01.10.1909       1989    
Jelcz Miłoszyce Jeltsch Meleschwity, Fünfteichen, Laskowice Wroc. 15,54 70,261 131 JM St 3 01.10.1909       1998    
Czernica Wrocławska Tschirne, Großbrück, Mileszyce 10,68 75,126 130 CzW St 3 01.10.1909       1990 2013  
Zakrzów Kotowice Kottwitz, Jungfersee, Janowice 8,17 77,624 125   Po   01.10.1909         2010  
Siechnice Tschechnitz, Kraftborn, Zieluń 3,42 82,380 122 Si St 3 01.10.1909         2010  
Wrocław Brochów Brockau, Broków 0,00 85,574 122 WBA St   22.05.1842   1934 1984 2016  
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa    (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)
Minkowice Oławskie  (Minken, Miękinów)
Stacja 4 klasy usytuowana na 59,023 (26,77) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 139m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem i rampą boczną, 2 budynki mieszkalne, wc, budynek gospodarczy, 2 perony, plac ładunkowy i wagę wagonową.
Układ torowy to:2 tory główne zasadnicze, 2 boczne i ładunkowy. Około 2005 roku zdegradowana do przystanku. Prawdopodobnie były tam 2 nastawnie.
Kopalina  (Rodeland)
Posterunek odstępowy, od 28 maja 1989  roku przystanek  usytuowany na 62,800 (23,10) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów 
położony na wysokości 135m npm.  Są tam 2 perony z wiatami.
 
Jelcz Laskowice (Laskowitz Beckern, Markstädt, Piekarz Wroc.)
Stacja 3 klasy usytuowana na 67,379 (18,42) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 135m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, nastawnię "JL", 3 perony z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 3 główne dodatkowe, 4 boczne w tym ładunkowy. Około 2010 roku tory boczne oprócz ładunkowego wycięto. Od stacji odchodziła bocznica do Fabryki Samochodów Jelcz (obecnie zlikwidowana). 
Jelcz Miłoszyce (Jeltsch Meleschwity, Fünfteichen, Laskowice Wroc.)
Stacja 3 klasy wybudowana na 0,000 (21,44) km linii Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice i 70,261 (15,54) km linii Opole Groszowise - Wr. Brochółw Osobowy
położona na wysokości 130m npm.
Był tam budynek dworca z magazynem, wc, 3 perony, 2 budynki  mieszkalne dla pracowników kolejowych, budynek gospodarczy, nastawnię "JM",  plac ładunkowy i wagę wozową.  Układ torowy to:3  tory główne zasadnicze i ładunkowy.

Czernica Wrocławska
 (Tschirne, Großbrück, Mileszyce)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 75,126 (10,68) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położona na wysokości 130m npm.
Stacja ma budynek dworca z magazynem i rampą, 2 nastawnie (CzW i CzW1), wc, 2 perony budynek gospodarczy i służbowy, plac ładunkowy, wagę wozową i wagonową oraz rampę boczno-czołową.
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze, 1 główny dodatkowy, 4 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodziła bocznica do Ciepłowni i WZR.
Obecnie tory boczne wycięte.
Zakrzów Kotowice  (Kottwitz, Jungfersee, Janowice)
Przystanek obsadzony  usytuowany na 77,624 (8,17) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów  położony na wysokości 125m npm.
Służy on głównie turystom i wędkarzom udającym się nad Jezioro Panieńskie. Jest tam peron wyspowy z dwiema krawędziami, dojście na peron na nasypie schodami pod wiaduktem na ul. Kolejowej z dwoma przęsłami pod istniejące kiedyś dwa tory. Na przystanku istniał kiedyś parterowy budynek kasy i poczekalni z wiatą. Do niedawna stała tylko blaszana, prymitywna wiata. W połowie 2013 r. przeprowadzono nieznaczną modernizację przystanku - położono kostkę na peronie, ustawiono tablice informacyjne i nową wiatę.
 
Siechnice  (Tschechnitz, Kraftborn, Zieluń)
Stacja 3 klasy  usytuowana na 82,380 (3,42) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów Osob. i 0,00 km łącznika Siechnice - Wrocław Brochów.  położona na wysokości 122m npm.
Stacja miała budynek dworca z magazynem, wc, 2 budynki mieszkalne i gospodarcze, 2 nastawnie (Si i Si1), 2 perony obecnie 1 wyspowy i plac ładunkowy.
Układ torowy to: 3 tory główne zasadnicze, 2 główne dodatkowe, 3 boczne w tym ładunkowy. Od stacji odchodzą 2 bocznice do elektrociepłowni. Do lat 90-tych istniała przy wschodnim wyjeździe ze stacji niewielka huta żelazostopów (kiedyś fabryka chemiczna Wacker Chemie) która to też miała bocznicę - obecnie zlikwidowana.
Wrocław Brochów Osob. (Brockau, Broków)
Stacja  3 klasy,  obecnie przystanek usytuowana przy stacji towarowej Wrocław Brochów  na 175,726 (5,89) km linii Bytom-Wrocław i 3,083 km linii Święta Katarzyna - Wrocław Kuźnik, 85,574 (0,00) km linii Opole Groszowice - Wrocław Brochów Osob. i 4,936 km linii Wrocław Brochów Osobowy - Podg Stadion
 położona na wysokości 122 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, WC i 2 perony zadaszone.