D29 - 262 Linia  Oława - Boreczek
Prywatna linia kolejowa o nazwie Kolejka Oławska  własność spółki "Ohlauer Kleinbahn AG" wybudowana i eksploatowana przez  Lenz & Co.
Projekt budowy linii Oława - Boreczek o długości 24,8 km  przyjęto 28.02.1910 roku. Linię uruchomiono 01.10.1910 roku. 15.11.1910 roku oddano do użytku bocznicę o dł. 5,1 km do Wyszkowic nazywaną pospolicie kolejką buraczaną.  Na trasie linii usytuowano11 stacji (Oława Mały Dworzec, Jaczkowice, Godzinowice, Marszowice, Polwica, Domaniów, Kuchary, Borek Strzeliński, Skrzypnik, Wyszkowice-Jędrzychowice i Boreczek Mały Dworzec) oraz 2 ładownie (Radoszkowice i Gaj Oławski). Linia obsługiwała: bocznicę do młynów oraz dobra rycerskie w Jaczkowicach, dobra rycerskie w Marszowicach, Pełczycach , Kunach, Kończycach, Radoszkowicach,  fabrykę płatków ziemniaczanych w Polwicy, mleczarnię Goszczyna, oraz wielkie plantacje buraków w okolicy. Linię zamknięto w 1966 roku a 23.05.1973 roku zlikwidowano.
Daty otwarcia linii lub odcinków 01.10.1910
     Zmiana ilości torów Jeden
     Elektryfikacja Brak
     Ruch osobowy Do 1962
     Ruch towarowy Do 1962
     Zamknięcie lub likwidacja Linie zlikwidowano 23.05.1973 toku.
Plan linii Profil linii

Nazwy

Kilometraż Wys. Znak Rodzaj Kl.

Data

Gale
ria
Rysunki z lat : *
Obecna Wcześniejsze Do 1947 Po 1947 Otwarcia Zamk./Likw.
Oława Ohlau 0,0 0,000 134 St 2 22.05.1842     1980 2009  
Jaczkowice Oławskie i b. 103 Jätzdorf, Jazowice 3,0 3,000 132   St/Po 4 01.10.1910 L - ok.1971         *1
Godzinowice Geisdorf, Kamienna Namysłowska 5,1 5,178 142   St/Po 4 01.10.1910 L - ok.1971          
Gaj Oławski Goy,Göllnerhain,  Golina Śląska 7,3 7,327 150   Ł   01.10.1910 L - ok.1971          
Marszowice Marschwitz, Marszewice 8,7 8,750 146   St 4 01.10.1910 L - ok.1971          
Polwica Polwitz, Popowice, Polwica Oławska 11,5 11,610 144   St/Po 4 01.10.1910 L - ok.1971          
Boczn. nr104 do Wyszkowic   14,0 14,000 145   Bsz   01.10.1910 L - ok.1971         *2
Domaniów Thomaskirsch, Domajowice 15,3 15,405 145   St 4 01.10.1910 L - 1973          
Kuchary Kochern 18,38 18,382 141   St/Po 4 01.10.1910 L - ok.1971          
Radoszkowice Raduschkowitz, Freudenfeld 19,20 19,202 142   Ł   01.10.1910 ok.1945         *3
Borek Strzeliński Grossburg, Borek Strzeleński 21,77 21,770 148   St/Po 4 01.10.1910 L - 1971   1938      
Boreczek Wäldchen 24,9 25,079 152 Br St 3 01.10.1871 L-2003-05   1995 2009  
 
Domaniów Thomaskirsch, Domajowice   0,000 145   St 4 01.10.1910 L - ok.1971          
Skrzypnik Runzen   2,500 146   Ł   01.10.1910 L - ok.1971          
Wyszkowice Jędrzychowice Welsdorf Hökricht   5,056 151   Ł   01.10.1910 L - ok.1971          
Czcionka pogrubiona - Stacja węzłowa  (St. - stacja, Po - przyst., Poł - przyst. z ładownią, Ł - ładownia, m - mijanka, Podg - post. odgał., Pe - post. odst., Pb - post. boczn.)

 

*1  Bocznica do elewatorów zbożowych.
*2  Linia Domaniów - Wyszkowice nazywana była bocznicą lub kolejką buraczaną.
*3 Przed 1945 nie obsadzony przystanek-ładownia nie uwzględniony w rozkładach jazdy.
Oława  (Ohlau)
Stacja węzłowa 2 klasy usytuowana na 154,513 (26,39) km linii Bytom-Wrocław i początkowa dla linii Oława - Boreczek położona na wysokości 134 m npm.
Stacja posiadała: budynek dworca, magazyn, 2 nastawnie i Oł1, 2 perony zadaszone z przejściem podziemnym, rampę boczno-czołową, rampę boczną
i 2 place ładunkowe.
Stacja posiadała Mały Dworzec na którym zaczynała się linia Oława - Boreczek. Był tam budynek Małego Dworca, peron zadaszony i około 6 torów.
Od stacji odchodzą bocznice do: składnicy złomu, ZNTK , składu opału i zakładów Elektroluxu.
Układ torowy to: 2 tory główne, 3 później 2 główne dodatkowe i około 20 bocznych. Podczas ostatniej modernizacji stacji zlikwidowano obie nastawnie.
Jaczkowice Oławski i B 103  (Jätzdorf, Jazowice)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 3,000 (3,0) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 132 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Od stacji odchodziła bocznica do młyna. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

Godzinowice  (Geisdorf, Kamienna Namysłowska)

Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 5,178 (5,1) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 142 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.
Gaj Oławski  (Goy, Göllnerhain Golina Śląska)
Ładownia usytuowana na 7,737 (7,3) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 150 m npm.
Były tam 2 budynki,  tor zasadniczy i ładunkowy. Podobno w latach 1948 - 49 był tam też przystanek dla pracowników podczas kampanii buraczanej.

 

Marszowice  (Marschwitz, Marszewice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 8,750 (8,7) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 146 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.

 

Polwica  (Polwitz, Popowice, Polwica Oławska)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 11,610 (11,5) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 144 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Od stacji odchodziła bocznica do fabryki. Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

 

Boczn. nr104 do Wyszkowic  (...)
Odgałęzienie bocznicy usytuowane na 14,000 (14,0) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 145 m npm.

 

Domaniów (Thomaskirsch, Domajowice)
Stacja 4 klasy usytuowana na 15,405 (15,3) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 145 m npm.
Była to stacja z zapleczem technicznym Kolejki Oławskiej i miała budynek dworca, wc, dwustanowiskową parowozownię, warsztaty, zasieki węglowe, stanowisko nawadniania parowozów wraz ze zbiornikiem wody, peron i drogę ładunkową.
Układ torowy to: tor główny zasadniczy, 3 boczne odstawcze i ładunkowy.

 

Kuchary  (Kochern)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 18,382 (18,38) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 141 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron, rampę boczą i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

 

Radoszkowice  (Raduschkowitz, Freudenfeld)
Ładownia usytuowana na --- (19,20) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 142 m npm.
Był tam tor szlakowy i ładunkowy.

 

Borek Strzeliński  (Grossburg, Borek Strzeleński)
Stacja ajencyjna 4 klasy usytuowana na 21,770 (21,77) km linii Oława -Boreczek położona na wysokości 148 m npm.
Stacja miała budynek dworca, wc, peron i drogę ładunkową. Układ torowy to: tor główny zasadniczy i ładunkowy.
Po 1945 roku wykazywana jako przystanek.

 

Boreczek  (Wäldchen)
Stacja 3 kl. usytuowana na 26,122 (26,07) km linii Wrocław - Międzylesie i 25,079 (24,9) km  linii Oława -Boreczek położona na wysokości 152 m npm.
Stacja posiadała budynek dworca z nastawnią Br, wc, magazyn towarowy, plac ładunkowy, rampę boczno-czołową i 2 perony.
Na stacji był także budynek małego dworca linii Oława - Boreczek (rozebrany w latach 2003 - 2005).
Układ torowy to: 2 tory główne zasadnicze. 1 główny dodatkowy, 3 boczne w tym ładunkowy. Od toru nr.6 odchodziła bocznica do magazynów zbożowych.
Skrzypnik  (Runzen)
Ładownia usytuowana na 2,500 km linii Domaniów - Jędrzychowice położona na wysokości 151 m npm.
Był tam jakiś budynek a oprócz toru szlakowego był tor ładunkowy.

Wyszkowice Jędrzychowice  (Welsdorf Hökricht)

Ładownia usytuowana na 5,056 km linii Domaniów - Jędrzychowice położona na wysokości 146 m npm.
Był tam tor szlakowy, odstawczy oraz bocznica do mleczarni..